Admin Nhà An Tâm
Admin Nhà An Tâm 22-03-2021

Cảm biến cửa là gì? Tại sao nó được dùng phổ biến trong báo trộm?

Cảm biến cửa là gì? Tại sao nó được dùng phổ biến trong báo trộm?

Cảm biến cửa hay Công tắc từ là một thiết bị an ninh được điều khiển và giám sát bởi Trung tâm báo động nhằm giúp người dùng phát hiện có kẻ gian xâm nhập qua cửa ra vào/ cửa sổ.

Xem tiếp