Nhà An Tâm - Hệ thống báo động và an ninh gia đình

Tuyển dụng

Cùng xây dựng cuộc sống an toàn hơn!

Làm cho khách hàng của chúng tôi và gia đình họ được cảm thấy an toàn là công việc chính trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi hàng ngày nỗ lực làm cho những ngôi nhà trở nên an toàn hơn và thông minh hơn. Nếu bạn có mong muốn làm việc trong môi trường năng động, thử thách, cá nhân phát triển cùng với công ty, văn hoá như một gia đình - bạn đã trở thành một phần của Nhà An Tâm.
Xem các vị trí đang tuyển

Các vị trí đang tuyển