Admin Nhà An Tâm
Admin Nhà An Tâm 09-06-2021

Cảm biến vỡ kính SVGS-1-F1 Nhà An Tâm

Cảm biến vỡ kính SVGS-1-F1 Nhà An Tâm

Cảm biến vỡ kính Nhà An Tâm hoạt động rất tin cậy nhờ khả năng phát hiện đồng thời rung sốc và tiếng kính vỡ. Do đó, khi trộm đập phá hoặc cắt kính, nó sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu về Trung tâm để hú còi báo động và thông báo cho chủ nhân biết nơi trộm đột nhập.

Xem tiếp