Nhà An Tâm - Hệ thống báo động và an ninh gia đình

Chính sách bảo hành

  • Admin
    Admin 19-01-2022

Nhà An Tâm bảo hành 12 tháng cho tất cả các thiết bị kể từ ngày mua hàng đầu tiên. Trong thời gian bảo hành, nếu chúng tôi không thể khắc phục được các lỗi kỹ thuật của sản phẩm, chúng tôi sẽ giao thiết bị thay thế và bạn gửi lại thiết bị lỗi cho chúng tôi (Nhà An Tâm chịu chi phí vận chuyển).