Chế độ Away Arm & Home Arm trong hệ thống báo trộm

  • ?php echo $this->detail['author']; ?>
    Admin Nhà An Tâm 22-04-2021

Chế độ Away Arm & Home Arm trong hệ thống báo trộm

Thiết lập chế độ báo động Away Arm và Home Arm trên điện thoại

Một hệ thống báo trộm để phát huy hiệu quả thì ngoài việc cảnh báo khi có trộm đột nhập thì nó cần phải được kích hoạt hợp lý tùy theo thời điểm và hoàn cảnh sinh hoạt cụ thể của từng gia đình. Khi ra khỏi nhà nó sẽ được đặt ở chế độ khác và lúc ở nhà nó cũng sẽ khác

Khi ra khỏi nhà, bạn cần kích hoạt tất cả các cảm biến ở trạng thái sẵn sàng báo động bằng cách đặt nó ở chế độ Away Arm (gọi tắt là Arm). Còn khi ở nhà, chỉ một số cảm biến mới cần kích hoạt, lúc này chế độ Home Arm sẽ phát huy tác dụng.

 

 

Cảm biến chuyển động

Cảm biến cửa

Cảm biến vỡ kính

Home Arm (Khi ở nhà)

Tắt

Tắt

Bật

Away Arm (Khi vắng nhà)

Bật

Bật

Bật

 

Ngoài ra, bạn nên quan tâm đến độ trễ khi vào và độ trễ khi ra. Độ trễ khi vào và độ trễ khi ra là khoảng thời gian cần thiết đủ để người dùng có thể vào hoặc ra. 

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trễ hợp lý để có thể ra vào thuận tiện nhất. Độ trễ ra vào mặc định của nhà sản xuất như sau:

 

 

Home Arm

Away Arm

Exit Delay (Độ trễ khi ra)

0 giây

30 giây

Entry Delay (Độ trễ khi vào)

30 giây

20 giây

 

Tùy vào nhu cầu của mỗi người, bạn có thể thiết lập các chế độ Away Arm và Home Arm trên Trung tâm, Remote, Bàn phím Từ xa hoặc trên Điện thoại.

» Tìm hiểu về hệ thống báo trộm Nhà An Tâm

Đăng ký để nhận bài viết sớm nhất