Nhà An Tâm - Hệ thống báo động và an ninh gia đình

Cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh

 • Admin
  Admin 21-10-2020
Nhằm giúp người dùng sử dụng camera wifi đạt hiệu quả cao, bài viết này Nhà An Tâm xin hướng dẫn cách cài đặt bộ camera wifi không dây 4 & 8 kênh với 3 bước đơn giản nhất. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật cũng sẽ hướng dẫn sử dụng một số tính năng trên camera.

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT BỘ CAMERA WIFI KHÔNG DÂY 4 & 8 KÊNH

 

Bước 1: Kết nối wifi cho camera và NVR

- Cắm các anten cho camera và NVR

- Kết nối màn hình với NVR thông qua cổng HDMI hoặc VGA

- Kết nối mạng cho NVR thông qua cổng LAN

Lưu ý: Tối ưu hóa hiệu suất wifi:

- Vùng phủ sóng tín hiệu của anten là tương tự như một vòng tròn, nên đặt NVR ở giữa và hướng anten của camera song song với anten của NVR,

- Nếu khoảng cách giữa camera và NVR quá xa hoặc bị ngăn cách tín hiệu không đủ mạnh, bạn có thể thay thế anten gốc bằng anten ngoài trời để có tín hiệu wifi mạnh.

Bước 2: Cài đặt

Kết nối nguồn cho camera và NVR, chờ khoảng 45 giây cho đến khi máy sẵn sàng hoạt động bằng tiếng “tít”

① Đăng nhập vào đầu ghi:

· User name: admin

· Password: 123456

② Cài đặt camera:

- Vào Main menu -> Channel -> “+” 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

Bước 3: Cài đặt trên điện thoại

① Cài ứng dụng VSS Mobile cho điện thoại bằng cách quét mã QR sau:

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm                 Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

② Đăng nhập tài khoản VSS:

- Chạy ứng dụng, chọn “Register Now” để tạo tài khoản và đăng nhập

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

③ Nhận diện camera

- Vào màn hình kết nối NVR: Chọn Main menu -> Tại Config -> APP -> P2P.

Cách 1: Vào biểu tượng trên điện thoại để quét mã QR code.

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

Cách 2: Trên ứng dụng VSS mobile, vào “Quản lý thiết bị” -> “+” -> “Lưu”. Sau đó nhập Device ID và Password trên màn hình kết nối NVR.

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

→ Đã cài đặt thành công, bạn có thể xem trực tiếp thông qua chức năng “live view” ở bất kỳ nơi đâu.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC CỦA BỘ CAMERA WIFI

 

Lưu ý: Thao tác trên màn hình kết nối NVR

1. Đặt tên cho camera:

Vào Main menu -> Channel -> Basic -> Channel name -> App. -> OK 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

2. Cài đặt thời gian cho camera

Vào Main menu -> Channel -> Basic -> Time Display -> Set. Nhấn App. -> OK để hoàn tất cài đặt. 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

3. Cảnh báo chuyển động

Vào Main menu -> Chanel -> Detect. Nhấn App. -> OK để hoàn tất cài đặt. 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

- Channel: Chọn kênh muốn báo động

- Alarm Type: Chọn kiểu báo động (Chuyển động, mất hình,..)

- Enable: Cho phép báo động

- Set area: Cài đặt vùng kiểm tra (Màu đỏ thể hiện chọn tất cả) 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

Thay đổi kích cỡ khu vực báo động bằng cách nhấn chuột vào khung.

- Process: Cài đặt lịch báo động.

- Linkage Config: Cài đặt thông báo khi có báo động:

Thực hiện thao tác như hình. Nhấn App. -> OK để hoàn tất cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

① Snapshot: Cho phép chụp ảnh khi báo động.

② Show Message: Thông báo qua tin nhắn

③ Buzzer: Âm thanh “tít” trên NVR khi có báo động.

④ Send Email: Thông báo được gửi tới email khi có báo động:

 Thực hiện thao tác như hình. Nhấn App. -> OK để hoàn tất cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

 • SMTP Server: Mặc định là smtp.gmail.com

 • Port: 587

 • User name: tên của mail gửi thông báo.( Lưu ý: giảm mức độ bảo vệ của mail)

 • Password: Nhập mật khẩu của mail gửi tin nhắn

 • From: Email gửi tin nhắn

 • Encryption: Mặc định là TLS

 • Receiver: Nhập email nhận thông báo.

 • Nhấn test để gửi thử thông báo

 

⑤ Upload Cloud: Khi có báo động, thông tin và hình ảnh sẽ được tải lên internet (Google drive):

Thực hiện thao tác như hình. Nhấn App. -> OK để hoàn tất cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

 • Chọn Google Drive -> Bind

 • Dùng điện thoại quét mã QR để đăng nhập google drive

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

 • Channel: Chọn kênh cần báo động

 • Source: Chọn kiểu báo động

 • Cloud storage: Cho phép tải thông tin lên mạng

 • Snapshot: Cho phép chụp ảnh

 

⑥ Push to phone: Gửi thông báo tới điện thoại khi có báo động

 

4. Xem lại dữ liệu đã ghi

Vào Main menu -> chọn Search

 

Hướng dẫn cài đặt bộ camera WiFi 4 & 8 kênh Nhà An Tâm

 

 • Chọn ngày mà muốn xem lại dữ liệu

 • Khoảng thời gian có dữ liệu mà đầu ghi đã ghi hình

 • Chọn để phát dữ liệu

 

Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt, hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Email: hello@nhaantam.com

Điện thoại: 028 3722 4670

Website: www.nhaantam.com